طبع گرم و تر

اکثراً صاحبان مزاج گرم و تر گرایش به چاقی دارند و گوشت بدنشان زیادتر از صاحبان مزاج‌های دیگر است.

جینسینگ

تحریریه تولینک | شنبه, ۶ شهریور ۹۵, ۱۷:۱۶ | طب سنتی

یکی از گیاهان نیروبخش و مقوی که شهرت زیادی در جهان دارد، «جینسینگ» است که با نام‌های گیاه جوانی یا نوش دارو هم شناخته می‌شود. ریشه جینسینگ یکی از معروفترین داروهای چینی است که از دوران کهن تا حال، همواره آثار شفابخش آن مورد توجه حکمای طب سنتی قرار داشته  و دارد. این گیاه چند ساله و علفی است.