پروستات

عضوی در ابتدا مجاری ادراری مردان است که سه گونه بیماری، غده پروستات را مبتلا می‌کند: دو نوع آنها خوش خیم است و غالباً زندگی فرد را به مخاطره نمی‌اندازند.

سه خوراکی مهم برای پیشگیری از سرطان پروستات

مسعود عیسی نژاد | شنبه, ۱۱ آذر ۹۶, ۱۰:۰۰ | تندرستی

پروستات در بدن مردان وظایف مهمی‌ به عهده دارد. نقش غده پروستات در بدن مردان تولید مایع جنسی‌ است که از آنزیم‌های مختلف، روی، کلسیم، و آنتی‌ژن‌های مخصوص پروستات تشکیل شده است. این مایع خاص از اسپرم‌ها در مقابل محیط اسیدی داخل بدن زنان محافظت و در نتیجه آن با رساندن اسپرم به تخمک‌ها سبب باروری تخمک می‌شود. بزرگی‌ غده پروستات به اندازه یک گردو است و درست زیر صفرا در بدن مردان در بخش دستگاه ادراری قرار دارد.