آلت تناسلی مردان

آیا آلودگی هوا بر باروری مردان اثر می‌گذارد؟

مسعود عیسی نژاد | سه شنبه, ۱۴ آذر ۹۶, ۱۴:۰۰ | تندرستی

یکی‌ از شاخصه‌های جهان مدرن کاهش زاد‌‌و ولد است که گاهی به دلیل عوامل مختلف مثل آموزش و پیشرفت روش‌های جلوگیری از بارداری است. اما بسیاری از افراد هستند که دوست دارند بچه‌دار شوند اما توانایی تولید مثلی آن‌ها کم است. به خصوص در بین مردان سطح توانایی باروری بسیار کاهش پیدا کرده است و البته این یک موضوع جهانی‌ است.