غم دوری پدر

چگونه در پی اتفاقات ناگوار از "حالت سوگواری" خارج شویم؟

تحریریه تولینک | شنبه, ۲۰ آبان ۹۶, ۱۷:۰۰ | مشکلات و جدایی

گاهی‌ اوقات بعد از اتفاقات ناخوشایند خارج شدن از وضعیت ناراحتی بسیار سخت خواهد بود. ولی‌ اگر مدت زمانی‌ که در این وضعیت ‌می‌گذرانیم طولانی باشد، عواقب ناخوشایند بیش‌تری گریبان‌گیر ما خواهند شد. برای آن که زودتر از این وضعیت خارج شوید می‌توانید از راه‌کارهای زیر استفاده کنید: