حنا

حنا به صورت درختچه یا درختی است که برگهای سبز متمایل به خاکستری، بیضی و گلهایی به صورت خوشه‌ای دارد.

حنا

تحریریه تولینک | شنبه, ۲۹ آبان ۹۵, ۱۱:۰۰ | طب سنتی

حنا به صورت درختچه یا درختی است که برگ‌های سبز متمایل به خاکستری، بیضی و گل‌هایی به صورت خوشه‌ای دارد. در سنت از حنا برای ایجاد نقش حنا روی بدن یا رنگ دادن به ناخن و مو استفاده می‌شده است؛ اما متخصصان طب سنتی به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند از خواص حنا برای معالجه برخی بیماری‌ها هم بهره مند شوند. سرزمین مادری حنا، خاورمیانه است اما در هند و آسیای جنوبی هم کشت می‌شود.