گل گاوزبان

گل گاوزبان گیاهی است علفی و دوساله که 40 تا 70 سانتی‌متر ارتفاع دارد و در میان مردم به عنوان گیاهی آرام بخش شناخته می‌شود.

دم‌نوش گل‌گاوزبان

تحریریه تولینک | شنبه, ۳۰ اردیبهشت ۹۶, ۱۹:۱۶ | نوشیدنی‌های سرد و گرم

این نوشیدنی آرام بخش و  خواب‌آور است که برای رفع سردرد و غلنج انتخابی مناسب محسوب می‌شود.