//todo: حذف شده به درخواست مشتری

همه آدما حصار می‌سازند اما...

جمعه, 13 بهمن 1396
//todo: حذف شده به درخواست مشتری

وقتی تنهایی می‌ری برف بازی

پنجشنبه, 12 بهمن 1396
//todo: حذف شده به درخواست مشتری

مرسی برام آهو میاری رفیق

یکشنبه, 01 بهمن 1396
//todo: حذف شده به درخواست مشتری

عشق منی، مخلصم

یکشنبه, 01 بهمن 1396
//todo: حذف شده به درخواست مشتری

خدایا مرسی عشقمو آفریدی

یکشنبه, 01 بهمن 1396
//todo: حذف شده به درخواست مشتری

وقتی می‌گه تو پاچه‌ام کردند

سه شنبه, 26 دی 1396
//todo: حذف شده به درخواست مشتری

درستش اینه

شنبه, 23 دی 1396
//todo: حذف شده به درخواست مشتری

وقتی می‌گه نون تست دوست دارم

پنجشنبه, 21 دی 1396
//todo: حذف شده به درخواست مشتری

هستی و اینجا نیستی

سه شنبه, 19 دی 1396
//todo: حذف شده به درخواست مشتری

قدیمی فقط این

جمعه, 15 دی 1396