حسادت به گذشته شریک عاطفی، مشکل رایجی در روابط است

با حسادت به روابط گذشته چه کنیم؟
تحریریه تولینک

جیسون و نادیا ۴ ماه است که شریک عاطفی یکدیگر هستند و همه چیز به نظر عالی پیش می‌رود، ولی جیسون نمی‌تواند روابط گذشته نادیا را فراموش کند. با این که ارتباط بین این ۲ نفر خوب است، و نادیا به جیسون گفته عاشقش است، او باز هم نمی‌تواند جلوی فکر کردنش به روابط گذشته نادیا را بگیرد.

حسادت به گذشته شریک عاطفی، مشکل رایجی در روابط است. ممکن است احساس کنید گذشته، رابطه کنونی شما را تهدید می‌کند و دائما به آن فکر می‌کنید. افکاری از این دست، جیسون را مضطرب می‌کردند:

  • شاید شریک عاطفی سابق نادیا از من بهتر بود.
  • شاید نادیا هنوز هم او را می‌خواهد.
  • شاید نادیا به این فکر می‌کند که با او چقدر همه چیز عالی بود.
  • شاید نادیا مردان دیگر را بخواهد و مرا پس بزند.

جیسون می‌توانست درک کند که رابطه هیچ مشکلی نداشت، ولی این افکار او را آزار می‌دادند. تجربه‌های گذشته نادیا به جیسون حس عدم اطمینان و از دست دادن کنترل می‌دهند. جیسون فکر می‌کرد افکار و احساسات نادیا درباره گذشته، تهدیدی برای رابطه کنونی آن‌ها است.

 

برای کمک کردن به جیسون چه می‌توان کرد؟

 

۱-احساسات شما طبیعی است.

این نوع حسادت، طبیعی است و تمایل غریزی انسان به «اولین» بودن را نشان می‌دهد. هر گونه رقابتی می‌تواند یک تهدید باشد. پس فکر نکنید بخاطر این احساسات، عقل خود را از دست داده‌اید.

 

۲-دردی که احساس می‌کنید را قبول کنید.

تجربه کردن احساس حسادت، سخت است. شما را مضطرب، عصبانی و ناتوان می‌سازد و در رابطه کنونی شما اختلال ایجاد می‌کند. پس کمی برای خودتان دلسوزی کنید.

 

۳-رابطه را به دادگاه تبدیل نکنید.

بعضی اوقات، اضطراب شما باعث می‌شود کارهایی انجام دهید که به اضطرابتان می‌افزاید و به شریک عاطفی شما احساس تنها بودن می‌دهد. سعی کنید میزان بازجویی، کسب اطمینان، تهمت و کنار کشیدن خود را به حداقل برسانید. این استراتژی‌ها فقط باعث می‌شود همه چیز بدتر پیش برود.

 

۴-درک کنید که این مسائل در گذشته هستند و برای وجود نداشتنشان در زمان حال، دلیل خوبی هست.

بیشتر روابط با دلایل منطقی پایان می‌یابند. شاید روابط قبلی شریک عاطفیتان به این دلیل خاتمه یافت که برای هیچ کدامشان رضایت بخش نبوده است. اگر این رابطه تمام شده، ممکن است دیگر برای شریک عاطفیتان اهمیتی نداشته باشد. برای ادامه دادن زندگیتان نیازی به احیای گذشته ندارید.

 

۵-افکار و احساسات خطری ندارند.

ما غالبا می‌خواهیم افکار و احساسات شریک عاطفیمان را کنترل کنیم. این مسئله، واقع گرایانه نیست و شریک عاطفیتان این احساس را خواهد داشت که راضی کردن شما غیرممکن است. اگر قبول کنید که همه افکار و احساسات شخصی خودشان را دارند، در دنیای واقعی زندگی خواهید کرد که داشتن روابط واقعی امکان پذیر است.

 

۶-همه گذشته‌ای دارند، از جمله خود شما.

تصور کنید شریک عاطفیتان اصرار داشت شما گذشته‌ای نداشته باشید و هیچ خاطره‌ای نداشته باشید. چه احساسی به شما دست خواهد داد؟ آیا دلیلی برای تمام شدن روابط سابق شما وجود نداشت؟

 

۷-اگر کسی ادعا داشت گذشته‌ای ندارد، باورتان می‌شد؟

ما در قرن شانزدهم زندگی نمی‌کنیم. در دنیای امروزی زندگی می‌کنیم که مردم از روابط گذشته خود درس می‌گیرند و غالبا باعث می‌شود روابط کنونیشان بهتر شود. اگر شخص ۲۱ ساله‌ای به شما بگوید تا به حال به نظرش کسی جذاب نبوده، باور می‌کنید؟

 

۸-روی بهبود زمان حال تمرکز کنید.

اتفاقات گذشته شریک عاطفیتان از زمان حال اهمیت بسیار کمتری دارد. بازجویی کردن، تهمت زدن، اطمینان دوباره خواستن و کنار کشیدن رابطه بین شما را قوی‌تر نخواهد کرد. به جای تفکر راجع به گذشته، هرکار از دستتان برمی‌آید را برای عشق ورزیدن و قدر یکدیگر را دانستن انجام دهید. برای خوشی، رشد و روابط هرچه بیشتر و بهتر بینتان برنامه روزانه و هفتگی بریزید و اتفاقات گذشته را تعقیب نکنید. گذشته می‌تواند در گذشته بماند.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها