چرخه منفی حاکم بر رابطه خود را بشکنید!
تحریریه تولینک

اغلب اوقات وقتی با مشکلی در رابطه خود روبرو می‌شویم، همه چیز به سرعت بدتر و بدتر می‌شود. وقتی این چرخه شروع می‌شود، به جای دست نگه داشتن و بررسی کردن وضعیت، معمولا درمورد این بحث می‌کنیم که حق با چه کسی است. همان طور که می‌دانیم، این کار غریزی و غیر منطقی، ویرانگر است و در انتها هیچ کس برنده نخواهد شد. «اگر من نیاز داشته باشم حق با من باشد و این یعنی تو اشتباه می‌کنی، چطور می‌توان این مشکل را حل کرد؟» هدف منطقی‌تر این است که روند انرژی منفی که هر دوی شما تجربه می‌کنید را تغییر دهید.

در این فروپاشی‌ها که با هم رقابت می‌کنید، بسیار ستیزه جو خواهید شد. برای بازگشتن به یک رابطه سالم، مشارکتی و حمایتی فقط کافی است ذهنیت خود را تغییر دهید. این تغییر آسان است ولی بر خلاف غریزه شما خواهد بود، پس باید این غرایز واکنشی را رها و ذهنمان را ساکت کنیم.

اگر می‌خواهید رابطه عاشقانه و دوستانه خود را بازپس بگیرید، سعی کنید با از خود گذشتگی خودتان را جای طرف مقابل بگذارید. انجام این کار به معنای ترک کردن عقاید خود شما نیست، بلکه فقط یعنی شما سعی می‌کنید عقاید طرف مقابل برایتان مهم و معتبر باشد. ادعای گناه کار بودن نمی‌کنید، بلکه آگاهانه جلو می‌روید. «اگر سعی کنم نقطه نظرات شریک عاطفی خود را درک کنم و برای آن اهمیت قائل شوم، تغییر انرژی ایجاد می‌کنم.»

همدردی و درک کردن شریک عاطفیتان در این شرایط سخت، یکی از قدرتمندترین کارهایی است که می‌توانید انجام دهید. این کار می‌تواند رابطه شما را از رقابتی بودن و آزارهای عاطفی و کلامی، به عاشقانه بودن تغییر دهد. گفتن جمله «عاشقتم» آسان است ولی عاشقانه برخورد کردن در مواقع عصبانیت و ناراحتی بسیار مهم‌تر است.

روش دیگری برای تغییر انرژی رابطه، بروز دادن احساسات مثبت است. وقتی منفی‌گرا شویم، طبیعی است که در یک چرخه خصومت آمیز درجا بزنیم. درگیر احساسات و افکار منفی می‌شویم. منفی‌گرایی، تنها چیزی خواهد بود که بین شما وجود دارد. در جلسات روانکاوی، افراد احساسات مثبت خود نسبت به شریک عاطفی خود را به زبان می‌آورند ولی به ندرت به خود او این احساسات را بروز می‌دهند. وقتی می‌توانیم چیز مثبتی را به زبان بیاوریم، درگیر منفی‌گرایی شدن منطقی نیست.

با این که به نظر مسخره می‌آید، شاید بروز دادن افکار و احساسات منفی برای ما سخت باشد. این مسئله به این دلیل اتفاق می‌افتد که درگیر منفی‌گرایی می‌شویم و بینمان فاصله می‌افتد. ترجیح می‌دهیم مسائل مثبت را به زبان نیاوریم تا اجازه برتری به طرف مقابل ندهیم. هدف جدیدی برای خود تعیین کنید: وقتی درمورد طرف مقابلتان احساس خوبی دارید، به زبان بیاورید. این کار به سرعت انرژی میان شما را تغییر می‌دهد و احتمال حل مشکل را ایجاد می‌کند.

وقتی سعی در تغییر چرخه منفی رابطه دارید، شاید جمله «نمی‌توان طرف مقابل را تغییر داد.» به ذهنتان بیاید. وقتی تحت فشار باشید، هر دوی شما حالت تدافعی خواهید گرفت. ولی اگر از رویکردی متفاوت به مسئله نگاه کنید، وقتی جنبه‌ای از خودتان را تغییر دهید، روی شریک عاطفیتان نیز تاثیر خواهد گذاشت. خودتان را تغییر دهید و بلافاصله شریک عاطفیتان نیز تاثیر خواهد گرفت. سعی در برنده بودن نداشته باشید، سعی بر درک کردن داشته باشید. نقطه تفاهم یا رویکرد مثبتی پیدا کنید تا از این چرخه رهایی یابید. این کار، زمینه‌های یک تغییر اساسی در احساسی که به یکدیگر دارید را ایجاد خواهد کرد.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها