پیشنهاد ست لباس بهاری
تحریریه تولینک

با رسیدن بهار سبک لباس پوشیدن خانم‌ها دچار تحول می‌شود و نکته‌ای که باید خیلی به آن توجه داشت؛ تحول در رنگ لباس‌ها است. این فصل بهترین زمان برای پوشیدن لباس‌های رنگی است و پیشنهاد ما به شما استفاده از رنگ بژ و قرمز در استایل است؛ چرا که هر دو رنگ از رنگ‌های پیشنهادی پنتون برای سال 2018 هستند. علاوه بر لباس پوشیدن سبک آرایش از جمله رنگ لاک و رژ لب نیز باید متناسب با لباس پوشیدن و این نیمه از سال باشد.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها