تولید جوهر از دود اگزوز خودروها

یک دانشجوی هندی دانشگاه MIT از دوده و گاز اگزوز خودروها جوهر ساخته است.

آنیرود شارما هنگامی که در هند زندگی می‌کرد، همیشه با مشکل سیاه شدن لباس به دلیل دوده و آلودگی هوا مواجه بود. او سال‌ها بعد پس از مهاجرت به آمریکا و زمانیکه در Media Lab دانشگاه MIT فعالیت می‌کرد متوجه شد این دوده تفاوت زیادی با رنگدانه  سیاهی ندارد که در ساخت جوهر به کار می‌رود.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها