دوستان واقعی و دوستان سمی را از هم تشخیص دهید

دوست واقعی کیست؟
تحریریه تولینک

به نقل قول از دیالوگ فیلم "زندگی فوق‌العاده است"، باید گفت کسانی‌ که "دوستانی" دارند، هیچ گاه درمانده نخواهند شد. زندگی‌ در بهترین و بدترین لحظات با دوستان بسیار زیباتر است. اما این موضوع تنها در مورد دوستان حقیقی‌ صدق می‌کند. بسیاری از ما به اشتباه و تحت عنوان دوست، انسان‌هایی‌ سمی را وارد زندگیمان می‌کنیم که جز آسیب رساندن به ما چیزی برای ارائه ندارند. آنها را بشناسید و هرچه زودتر از فاصله بگیرید.

موفقیت:

دوست حقیقی‌ با شما جشن می‌گیرد و در مقابل، دوست سمی حسادت می‌کند. این افراد با کوچک نمایی یا بی‌ ارزش و بی‌ اهمیت جلو دادن دستاورد‌های شما، مزاح کردن  یا جدی نگرفتن آنها، در واقع به شما نشان می‌دهند که حس حسادت آنها را تحریک کرده و علاقه‌ای به دیدن موفقیت شما نداشته اند.

حریم شخصی‌:

دوستان حقیقی‌ به زمان‌هایی‌ که شما نیاز به تنهایی‌ دارید احترام می‌گذارند. درحالی‌که دوستان سمی، از هر فرصتی برای تجاوز به حریم شخصی‌ شما و تحت فشار گذاشتن شما برای در میا‌‌ن گذاشتن مسائل شخصی‌، استفاده می‌کنند. حتی در زمان هایی که نیاز به تنها بودن دارید ممکن است بی خبر سر و کله شان پیدا شود و مزاحمت ایجاد کنند.

ارتباط:

دوستان حقیقی‌، ممکن است هر روز یا در هر شرایطی تنها برای پرسیدن حال شما یا صحبت با شما زنگ بزنن یا پیامی بدهند. درحالی‌که دوستان تقلبی و متظاهر، تنها وقتی‌ به شما نیاز دارند و منفعتی از شما خواهد رسید، سراغتان می‌ایند.

دوستی‌‌های دیگر:

دوستان حقیقی‌، روابط خوب شما با دیگر دوستانتان را نه تنها درک می‌کنند، بلکه تشویق هم می‌کنند و خوشحال هستند که در نبود آنها تنها نخواهید بود. اما دوستان سمّی، فقط می‌خواهند خودشان برای شما "دوست باشند" و طاقت خوشی‌ شما با هیچ کس دیگر را ندارند.

خود واقعی‌ شما:

دوستان حقیقی‌، شما را همانطور که هستید با تمام ایراد‌ها و مشکلات قبول داشته و دوست دارند. در حالیکه دوستان سمی، مدام تلاش در تغییر شما و انتقاد از شما هستند.

همدردی:

دوستان حقیقی‌، بدون اینکه شما درخواست کنید، زمان هایی که شما نیاز به همدردی آنها دارید را حس می‌کنند و پیشتان هستند. درحالی‌که دوستان سمی، بدتر در چنین زمان هایی‌، شما را نیش می‌زنند، سرکوفت می‌زنند و هیچ حس همدردی نشان نمی‌دهند. همیشه از زاویه منفی‌ به مسائل نگاه می‌کنند و بدتر شما را نامید می‌کنند.

 

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها