۶۰ درصد مردم «خندوانه» و «دورهمی» را می‌بینند

نتایج نظرسنجی مرکر افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) از مردم ایران نشان می‌دهد ۶۰ درصد مردم «خندوانه» و «دورهمی» را می‌بینند.

این نظرسنجی که در هفته اول بهمن در سطح ملی و با حجم نمونه ۱۵۰۰ نفر انجام شده است به شیوه تلفنی به گردآوری اطلاعات از مردم شهر و روستاهای کشور پرداخته است.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها