اگر موارد این لیست در مورد معشوق شما صدق می‌کند، هیچ جای نگرانی‌ نیست.

آیا "او عاشقتان است"؟
تحریریه تولینک

بسیار پیش می‌آید که ما خانم ها، نمی‌توانیم از احساس شریک عاطفیمان مطمئن باشیم، و دوست داریم بدانیم که آیا واقعا او هم عاشق ماست؟ پس در این مطلب نشانه‌های بدون ردخور عاشق بودن یک مرد را بخوانید تا تصمیم بگیرید.دوست دارد تمام مدت با شما در ارتباط باشد.

مرد شما دوست دارد که هرروز با شما صحبت کند، صدایتان را زود زود بشنود یا به بهانه‌های پیش پا افتاده با شما تماس بگیرد.

همیشه هوای شما را داشته باشد.

هرلحظه که به او نیاز دارید خود را برساند، وقتی‌ خسته یا ناراحت هستید به شما بیشتر محبت کند، هر روز به نوعی‌ سعی‌ کند شما را خوشحال کند.

حتی مسائل کم اهمیت مربوط به شما را یادش باشد.

ممکن است فکر کنیم که خصلت مردان آنها را کم توجه یا کم حافظه می‌کند. ولی‌ در حقیقت اگر او نسبت به مسائل شما پر توجه است و همه چیز را به خاطر می‌سپارد، نشانه‌ای دیگر از علاقه او است.

شما در اولویت او هستید.

با وجود تمام کارها، گرفتاری‌ها و مشغله‌های روزمره، شما همچنان برای او در ابتدای لیست قرار دارید.

در لحظات زندگی‌ ا‌ش شما را شریک می‌کند.

مثلا وقتی‌ می‌خواهد کتابی جدید بخواند، فیلمی تماشا کند یا به گردش برود، ترجیحش همراهی کردن شما باشد.

بزرگترین هواخواه شما خود او باشد.

مهم نیست چند وقت از رابطه شما می‌گذرد، هربار که شما را می‌بیند زیبایی‌ شما را ستایش می‌کند، پیش دیگران از شما تعریف می‌کند و نشان می‌دهد از داشتن شما چقدر خوشحال است.

به افکار و نظرات شما اهمیت می‌دهد.

در انجام هر کاری، یا گرفتن هر تصمیمی، حتما نظر شما را می‌پرسد، با شما مشورت می‌کند، نظرات شما را گوش می‌کند و افکار شما را در نظر می‌گیرد، حتی گاهی بنا بر گفته‌های شما پیش می‌رود.

با شما مهربان تر از هر کسی‌ است.

هرچقدر هم در محل کار جدی باشد، یا با دوستانش رفتار حساب شده‌ای داشته باشد، لحظه‌ای که به شما می‌رسد لبخند میزند و تمام دیوارهایش فرو می ریزد. با شما احساس کند انسان بهتری است.

در مورد شما با دوستانش صحبت کند.

اگر دوستان او شما را ستایش می‌کنند یا شما را دوست دارند نشان از این دارد که حرف‌های بسیار مهم و مثبتی در مورد شما گفته است.

 

 

 

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها