کشف راز جهش نهنگ‌ها به بیرون آب

دانشمندان معتقدند جهش نهنگ‌ها از آب راهی برای برقراری ارتباط است. دلیل جهش این حیوان به بیرون آب مدت‌ها دانشمندان را به خود مشغول کرده بود.

این فرآیند نیازمند انرژی زیادی است. به خصوص هنگامیکه نهنگ‌ها در زمان مهاجرت غذای چندانی نمی‌خورند و به اصطلاح روزه می‌گیرند برای جهش به بیرون آن باید نیروی زیادی صرف کنند. درهمین راستا دانشمندان تخمین می‌زدند این جهش نقشی مهم در زندگی آب بازسانان دارد اما تا به امروز این نقش مبهم بوده است.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها