ساخت رایانه‌ای که با افراد فلج صحبت می‌کند

محققان موفق به ابداع روشی برای برقراری ارتباط با بیمارانی شده‌اند که به علت فلج شدید اعضای بدن حتی قادر به تکان دادن چشم یا انگشتان خود نیستند.

پژوهشگران یک رابط کاربری رایانه‌ای را طراحی کرده‌اند که مانند کلاهی بر روی سر قرار می‌گیرد و از این طریق می‌توان با افراد فلج و فاقد توان برقراری هرگونه ارتباط، تماس برقرار کرده و حتی با آنها صحبت کرد.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها