مرد رویاها چه ویژگی دارد؟
تحریریه تولینک

دلیل اصلی‌ آنکه شما هنوز فرد مناسب را پیدا نکردید این است که فرق بین افراد مناسب و نامناسب را نمی‌دانید، در این مقاله نویسنده به دنبال طرح استراتژی برای شما نیست فقط مشخصات روانشناسی‌ مرد رویایی و مناسب را بیان کرده است.

صداقت:

دروغگویی حتما باید شما را نسبت به فرد مورد نظر ناامید کند،  مردی که حتی با دروغ های مصلحتی و بهانه اینکه نمی‌خواسته شما را با با واقعیت تلخ ناراحت کند، برای شما فردی مناسب نخواهد بود.

ایرادات شما را بپذیرد:

ممکن است مرد مناسب با ایرادات و اشکالات شما موافق نباشد، ولی‌ هیچ وقت کاری نمی‌کند که شما به خاطر آنها احساس گناه کنید؛ او می‌پذیرد که همه ما انسان ها ایراداتی داریم و باید آنها را از یکدیگر بپذیریم تا بتوانیم روابط سالمی ایجاد کنیم.

فهم و درک بالا:

فرد مناسب مطمئناً نمی‌تواند فقط جذاب و بانمک باشد، این مشخصه‌ها خیلی زود عادی و کسل کننده می‌شوند. هوش و درک بالا از جذاب ترین مشخصه‌ها در افراد هستند. با کسانی‌ که بتوانید ساعت‌ها راجع به مسائل و ایدههایتان صحبت کنید، رابطه خوبی برقرار خواهید کرد، بهترین اتفاق در این گونه ارتباطات این است که شما با همدیگر رشد می‌کنید.

در مواقعی که به او نیاز دارید همراه شما باشد:

 فرد مناسب همیشه سعی‌ می‌کند تماس های شما را جواب دهد و به مشکلات شما گوش دهد، شما با کسی‌ که مشغولیت های خود را مانعی برای با شما بودن می‌داند، نمی‌توانید رابطه مناسبی برقرار کنید.

روشن فکر بودن:

فرد مناسب همیشه به ایده‌های جدید روی خوش نشان می‌دهد و ابتدا آنها را بررسی‌ می‌کند و از تفکرات جدیدی که اعتقادات پیشین او را به چالش می‌کشد، هم استقبال می‌کند؛ کسی‌ که به تفکرات خود به سختی باور دارد و به هیچ وجه حاضر به قبول نظریات تازه و بحث درباره آنها نیست، فرد مناسبی برای شما نخواهد بود.

همیشه جویای نظرات شما باشد:

مرد مناسب همیشه در تصمیم‌گیری‌های خود به دنبال توصیه شما خواهد بود چون به شما اعتماد دارد و برای نظرتان ارزش قائل است.

حس شوخ طبعی خوب:

مردی که با طنز هوشمندانه خود بتواند شما را طوری بخنداند که نفستان بند آید، فردی مناسب به نظر می‌آید. بد از یک روز سخت مردی که بتواند روحیه شما را بالا ببرد، مطمئناً مرد رویاهایتان خواهد بود.

شنونده قابلی‌ باشد:

فرد مناسب همیشه با دقت به حرف‌های شما گوش می‌دهد، بنابرین سؤٔ تفاهم در رابطه شما پیش نخواهد آمد.

مهربان بودن:

شما عاشق مردی خواهید شد که وقتی‌ شما حال خوبی ندارید به خانه می‌آید و کارهای خانه را انجام می‌دهد، آشپزی می‌کند و از شما مراقبت می‌کند. برای مرد مناسب، همیشه شما اولویت اول خواهید بود.

قابل اتکا بودن:

زن‌ها به دنبال مردهایی هستند که همیشه روی حرف خود می‌مانند؛ در زندگی‌ ثابت قدم هستند و هیچ گاه شما را نا امید نمی‌کنند.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها