اختلال در دسترسی به تلگرام

دسترسی کاربران ایرانی به شبکه پیام رسان تلگرام با اختلال همراه شده است.

به دنبال قطع شدن موقت خدمات تلگرام در ایران، این برنامه پیام‌رسان در توییتر خود اعلام کرد برخی کاربران در اروپا ونیز منطقه MENA دچار اختلال شده‌اند. 

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها