باتری‌های لیتیومی، منتظر بودجه

طرح کلان ملی تولید باتری‌های لیتیومی در کشور که توسط محققان دانشگاه امیرکبیر انجام می‌شود به دلیل عدم بودجه و وجود بروکراسی‌‍‌های بیش از حد به کندی پیش می‌رود.

طرح‌های کلان ملی به لحاظ ابعاد و دستاوردهایی که از آنها انتظار می‌رود دارای پیچیدگی ها و مشکلاتی در اجرا هستند که از آن جمله می‌توان به اعتبارات ناچیز دولتی، کند بودن بخش‌های دولتی، ریسک بالای سرمایه گذاری در این طرح ها، سطح بالای فناوری و نبود مدل مشخصی برای توسعه فناوری با مشارکت بهره برداران مختلف در این طرح ها اشاره کرد.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها