تحریم اسکار توسط هنرمندان ایرانی قابل ستایش است

رییس سازمان سینمایی اقدام کارگردان و بازیگر «فروشنده» که در واکنش به قانون ترامپ اسکار را تحریم کرده‌اند، قابل ستایش دانست.

حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی درباره اقدام ترانه علیدوستی و اصغر فرهادی در قبال اسکار توضیح داد: به نظر من کار هر دوی این هنرمندان قابل ستایش است و این کار در همه جای دنیا مورد ستایش و تقدیر قرار گرفته است و ما هم به عنوان ایرانی از این حرکت احساس افتخار می‌کنیم.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها