پاک کردن خاطرات بد با لیزر

دانشمندان به زودی می‌توانند خاطرات ناخوشایند را به وسیله لیزر پاک کنند.

محققان ژاپنی دانشگاه تویاما روشی را برای دستکاری نورون‌های مغز موش‌ها یافته‌اند. آ‌نها  این روش را برای از بین بردن جرقه برخی خاطرات بد در موش‌ها به کار بردند.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها