سرطان زا بودن شکلات فندقی خارجی تکذیب شد

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو، شایعه سرطان زا بودن یکی از برندهای کرم شکلات فندقی را تکذیب کرد.

مهندس نسترن محمدی با تکذیب شایعاتی که در خصوص احتمال بالای سرطان زا بودن یکی از برندهای کرم شکلات فندقی که در کارخانه‌های ایتالیایی و لهستانی تولید می‌شود، گفت: پروانه‌های این محصول از ابتدای سال ۱۳۹۰ در اداره کل نظارت بر مواد غذایی، پس از بررسی مدارک و مستندات مربوطه صادر و مجددا در سال ۹۴ تمدید گردید.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها