حضور بی‌هدف ۳۵ درصد کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی

براساس ارزیابی صورت گرفته از تحلیل رفتار کاربران در شبکه‌های اجتماعی، مشخص شد که کاربران ایرانی روزانه ۵ تا ۹ ساعت درفضای مجازی حضور دارند و حضور ۳۵ درصد این افراد در این شبکه‌ها بی‌هدف است.

روزانه کاربران ایرانی به صورت میانگین ۵ تا ۹ ساعت در فضای مجازی حضور دارند و ۵۳ درصد مردم ایران به طور کلی و ۷۲درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند.

 

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها