تخیل کنید و خود را بهتر بشناسید.

تست خودشناسی ساحل دریا
تحریریه تولینک

شناختن خودمان و خصوصیات شخصیتی‌مان کمک می‌کند تا بهتر، راحت‌تر و شادتر زندگی کنیم. برای این کار لازم است زمانی را به خودتان و تحقیق و تفحص درباره خودتان اختصاص بدهید. این کار زمان زیادی از شما نمی‌گیرد اما نقش کلیدی در زندگی فردی و شخصی شما دارد. برای شناخت خودتان، می‌توانید از تست‌های خودشناسی کمک بگیرید مثل تست ساحل دریا که فقط با ۳ سوال، شما را به شناخت از خودتان می‌رساند. 

۱. تصور کنید یک صبح از خواب بیدار می‌شوید و خود را در اتاقی‌ عجیب اما آشنا می‌بینید، اتاق را تشریح کنید و حسی که در شما ایجاد می‌کند را توصیف کنید. وسایل و دکوراسیون اتاق را ترسیم کنید، آیا دوست دارید این اتاق را زودتر ترک کنید؟

۲. حال تصور کنید به سمت ساحل دریا قدم می‌زنید، چند نفر در ساحل می‌بینید؟

الف) چند صد نفر ب) چند ده نفر ج) یک یا دو نفر د) هیچ‌کس

۳.نزدیکترین فرد به شما در چه فاصله قرار دارد؟

الف) درست در کنارتان ب) کمی‌ با فاصله ج) در دوردست د) ساحل خالی‌ است

تحلیل پاسخ‌های شما:

  • اتاق نمایندگی‌ دوران کودکی شما را می‌کند، میزان راحتی‌ اتاق نشان از تجربیات کودکی شما دارد. تعداد وسایل و جزییاتی که در اتاق تصور کردید نشان می‌دهد خاطرات کودکی تا چه میزان  در حافظه و تفکرات شما جای دارد.
  • اگر قصد ترک اتاق را داشتید، نشان از تمایل شما برای رشد و بزرگ شدن دارد، به این نکته توجه کنید که قصد ترک اتاق لزوما نشانگر خاطرات ناخوشایند در زمان کودکی نبوده است.
  • ساحل سمبلی‌ از نحوه ارتباط شما با اطرافیانتان است، تعداد نفراتی که در ساحل تصور کردید، نشانگر تعداد افرادی است که دوست دارید در زندگی‌ کنارتان باشند، اگر ساحل را خالی‌ یا با افراد کمتری دیدید تمایلات درونگرایی دارید و بیشتر دوست دارید با خودتان خلوت کنید تا در جمع باشید. تعداد افراد زیاد در ساحل از علاقه شما به جمع های بزرگ و محیط‌های شلوغ خبر می‌دهد.
  • فاصله‌ای که افراد نسبت به شما داشته‌اند، نشان از نحوه ارتباط شما با مردم است؛ هرچه فاصله کمتر باشد شما به عنوان انسانی‌ اجتماعی و خوش مشرب شناخته می‌شوید.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها