برای ارتباط موفق با دوستان، همکاران و...

تفسیر زبان بدن را یاد بگیرید
تحریریه تولینک

صبح ها که همکارتان سر کار می‌آید، بلافاصله با دیدن او متوجه نمی‌شوید که امروز در چه حالیست؟ ارتباطات غیرشفاهی، قوی‌ترین نوع ارتباطات است. ارتباطات غیرشفاهی، حتی بیشتر از نواها و کلمات، شما را به آنچه در ذهن فرد دیگری می‌گذرد، راهنمایی می‌کند. بهترین ارتباط برقرارکنندگان کسانی هستند که از قدرت انتقال غیرکلامی افکار و احساسات اطلاع دارند. ارتباطات کلامی از حالت‌های چهره تا زبان بدن گسترده می‌شود. حرکات سر و دست، علامت‌ها و استفاده از محیط در این مقوله اهمیت دارند و به همین علت ممکن است مورد سوء تعبیر قرار گیرند.

مطالعه‌ای که در دانشگاه UCLA انجام شده نشان می‌دهد که تا ۹۳% اثربخشی ارتباطات، توسط ایما و اشاره‌های غیر زبانی منتقل می‌گردد. نتایج تحقیق دیگری نشان داده است که در اجرای یک نمایش، ۷% کلمات استفاده شده، ۳۸% لحن صدا و ۵۵% ارتباطات غیرکلامی اثرگذاری دارند.

اگر می‌خواهید احساسات یا واکنش های لحظه‌ای خود نسبت به یک موضوع را پنهان نگاه دارید بر زبان بدنتان متمرکز شوید. شما ممکن است صدا و کلماتتان را تحت کنترل درآورید امّا زبان بدن شما شامل حالت‌های چهره و حرکات اندام‌ها می‌تواند افکار و احساسات واقعی‌تان را بر ملا سازد. به ویژه برای افرادی که در خواندن یا درک ایما و اشاره‌ها مهارت دارند، دستمان خیلی زود رو خواهد شد.

در زیر چند روش برای بهبود عملکرد شما در برقراری ارتباط غیرکلامی مطرح شده است. صرف نظر از موقعیتی که در آن قرار دارید، مهارت در تفسیر زبان بدن بر توانایی شما در به اشتراک گذاشتن مفاهیم با افراد دیگر کمک می‌کند. 

  1. انسان‌ها به شیوه‌های گوناگونی ارتباط برقرار می‌کنند. به حالت‌های چهره، نوع نگاه یا راه رفتن، طرز ایستادن، لحن صدا و ... آن‌ها توجه کنید. اگر با چشمانتان گوش کنید، هر ایما و اشاره و حرکتی، پیامی برای شما دارد. 
  2. اگر تفاوت بین کلام و زبان بدن شخص مقابل زیاد است، شما به برداشت غیر کلامی خود اعتماد کنید.
  3. داوطلبان کار را براساس زبان بدن آن‌ها ارزیابی کنید. مثلاً طرز نشستن متقاضی کار در اتاق انتظار می‌تواند اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار دهد. ارتباطات غیرکلامی در خلال مصاحبه باید مهارت‌ها و نقاط قوت و ضعف داوطلب را برای ما روشن سازد.
  4. در موقعیت‌هایی که به دنبال کشف حقایق هستید، به زبان بدن توجه کنید. 
  5. به هنگام سخنرانی عمومی در مقابل تعداد زیادی از افراد، حرکات بدن و اندام می‌توانند اطلاعاتی از این قبیل را در اختیارتان قرار دهد:

  • صحبت‌تان طولانی شده است
  • نوبت شما تمام شده است
  • حالت شنوندگان و واکنش آن‌ها به حرف‌های شما

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها