نسل‌های آینده چه می‌خورند؟

یکی از حوزه‌هایی که شاهد بیشترین میزان تغییر در آینده خواهد بود، صنعت مواد غذایی است، به طوری که اوج گیری روش های مختلف مانند مهندسی ژنتیک در این مسیر تاثیر خواهد گذاشت.

در سال‌های آتی روند معکوس جامدسازی نوشیدنی‌ها رشد خواهد کرد؛ به عبارت دیگر در سال‌های آینده نوشیدنی‌هایی تولید می شوند که  مواد مغذی یک غذای کامل را دارند. البته چنین نوشیدنی‌هایی به صورت محدود هنوز هم در بازار وجود دارند. شرکت Soylent تولید کننده مایعات غنی شده است. این شرکت ادعا می‌کند محصولاتش قابلیت تامین  ۲۰ درصد ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیازبدن انسان را دارند. البته طعم محصولات آن نیز خوب است.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها