اسپری‌های خوشبو کننده قابلیت اشتعال و خطر آفرینی دارد

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: اسپری‌های خوشبوکننده بدن، هوا و ضد تعریق گازدار در صورتی که بر روی آتش اسپری شود قابلیت اشتعال و خطر آفرینی دارد.

دکتر مصطفی اسماعیلی افزود: مردم در هنگام استفاده از این قبیل محصولات  حتما باید  مراقب باشند که در نزدیکی هر شعله ای و با هر کیفیت، شکل و وسعتی به ویژه در فضاهای بسته اقرار نداشته باشند.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها