دردسرهای خرید بلیت جشنواره فجر
تحریریه تولینک

 اولین روز فروش بلیت‌های مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در شرایطی پیش رفت که تعدادی از مردم از نحوه و تعداد واگذاری بلیت‌ها ناراضی بودند.

ساعت نوبت دهی پیش از این براساس اولویت ثبت‌نام در سامانه فروش بلیت انجام شده بود و به بیشتر ثبت نام کنندگان دو پیامک یکی شامل اطلاع رسانی برای ثبت نام و دیگری ساعت و تاریخ حضور برای دریافت بلیت ارسال شده بود. ثبت‌نام کنندگان می بایست براساس این زمانبندی به پردیس بیایند ولی این میان تعداد زیادی از ثبت‌نام کننده ها هم که فقط پیامک اول برایشان ارسال شده بود به پردیس ملت آمده بودند و ساعاتی را به اجبار در فضای باز پردیس ملت صبر کردند.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها