رومن پولانسکی از ریاست سزار کنار رفت

با توجه به اعتراض گروه‌های حامی حقوق زنان در فرانسه، رومن پولانسکی از ریاست جوایز سزار کناره گیری کرد.

با توجه به اعتراض‌هایی که پیش آمد رومن پولانسکی ریاست مراسم جوایز سزار را برعهده نخواهد داشت. وکیل این کارگردان این خبر را اعلام کرد. این کارگردان که از سوی دادستانی آمریکا برای ارتباط با یک دختر زیر سن قانونی در سال ۱۹۷۸ تحت تعقیب است، از سوی کمیته سینمایی فرانسه به عنوان رییس مراسم اهدای جوایز سزار معرفی شده بود.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها