ساخت نخستین ارگانیسم مصنوعی جهان

دانشمندان نخستین ارگانیسم نیمه مصنوعی را با پرورش باکتری E. coli ساختند.

 گروه محققان به رهبری فلوید روزمبرگ از موسسه تحقیقات اسکریپس  هسته‌های مصنوعی ژن (در حقیقت همان مولکلول بلوک های تشکیل دهنده DNA) را مهندسی کرده‌اند تا دو پایه جدید بسازند و به طور موفقیت آمیز آن را در کد ژنتیک باکتری E. coli قرار دادند. به این ترتیب نخستین ارگانیسم مصنوعی جهان با کد ژنتیک حاوی دو پایه طبیعی و پایه‌های مصنوعی ساخته شد. روزمبرگ و گروه همکارش معتقدند این نقطه آغازی برای ایجاد یک فرم جدید زندگی است.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها