طبقه‌بندی درختان با اسکن لیزری

محققان فنلاندی با استفاده از لیزر سیستمی برای طبقه‌بندی درختان ساخته‌اند.

محققان دانشگاه فناوری تامپر فنلاند با  موسسه منابع طبیعی این کشور همکاری کردند تا نوع جدیدی از سیستم طبقه‌بندی درختان به وسیله لیزر را بسازند. این فناوری شامل اسکن لیزری روی درختان است  تا نوعی مدل سه بعدی از درخت تهیه کند. پس از آنکه حدود ۳۰ درخت اسکن و نوع آن مشخص شد، مدل‌ها را می‌توان ذخیره‌سازی و برای شناسایی ویژگی‌ها بررسی کرد.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها