روزانه ۱۵ میلیارد تومان هزینه درمان افراد دخانی  می‌شود

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: روزانه ۱۵ میلیارد تومان جهت درمان افرادی که مواد دخانی مصرف می‌کنند، صرف می‌شود.

محمدحسین قربانی گفت: در بودجه سال ۹۵ نیز میزان مالیات محصولات دخانی از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسید، از این رو سه حوزه یعنی وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان برای تخصیص منابع حاصل از درآمدهای مالیات محصولات دخانی در نظر گرفته شد.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها