آموزش بافت تاج
تحریریه تولینک

آسان‌ترین روش برای بافت تاج، تقیسم مساوی مو به دو دسته و بافتن هر کدام به روش سه‌تایی است. سپس هرکدام از دسته‌ها را روی سر آورده و انتهای آن را با گیره‌ به موها متصل کنید. می‌توانید به‌جای بافت ساده سه‌تایی از بافت فرانسوی هم استفاده کنید. این مدل بافت مو راحت‌ترین مدل برای تازه کارها است.

بافت تاج

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها