روس‌ها در سال ۲۰۱۶ دو برابر بیشتر از ۲۰۱۵ کتاب خریدند
تحریریه تولینک

گزارش‌های پایان سال کتابفروشی‌های مسکو نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۶ مردم روسیه دو برابر بیشتر از سال ۲۰۱۵ کتاب خریداری کرده‌اند.

منابع خبری روسیه از اقبال مجدد مردم این کشور به کتابخوانی و صرف پول برای خرید کتاب خبر دادند. بررسی آمار فروش کتاب و گزارش سال ۲۰۱۶ حاکی از این است که مردم تقریباً دو برابر بیشتر از سال ۲۰۱۵ کتاب خریداری کرده اند. با این حال بر اساس همین آمارها چهار کتاب از پنج کتاب پرفروش سال گذشته از فهرست کتاب‌های پرفروش سال ۲۰۱۴ بوده‌اند.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها