خواسته ها و معیار های ما، دقیقا مانند بدنمان پا به سن می‌گذارند.

آیا بالا رفتن سن، انتخاب همسر را سخت تر می‌کند؟
تحریریه تولینک

در عصر جدید، به دلیل پیشرفت‌های زیاد تکنولوژی و گسترش راه‌های ارتباطی‌، بسیاری از معیار‌های قدیمی‌ و عرف‌های اجتمایی‌ از بین رفته‌اند. بعضی‌ از افکار قدیمی‌ در جهت مثبت جایشان را به روشن فکری داده و برعکس، بعضی‌ از نگرش‌های درست در جهت منفی‌ تغییر کرده‌اند. به همین دلیل در بسیاری از جوامع، پایه‌های کانون خانواده سست شده است. بالا رفتن سنّ ازدواج و  متأهل نشدن بسیاری از افراد نسل جدید یکی‌ از دلایل اصلی‌ این اتفاق می‌تواند باشد. 

به قطع می‌توان گفت کمتر کسی‌ در این دنیا دوست دارد تنها باشد. آرزوی قلبی هر زن و مردی بودن با زوجی همراه است. اما طبیعت روند زندگی‌ انسان‌ها به نوعی‌ است، که با بالا رفتن سنّ، تنها صورت و جسم جا افتاده نمی‌شوند، بلکه ذهن و افکار ما نیز تغییر می‌کنند. معیار‌های‌ ما در دههٔ ۲۰ زندگی‌ برای انتخاب همسر ، بسیار متفاوت از معیار‌های دههٔ ۳۰ است. بسیاری از چیز هایی که در سنین پایین تر برای ما قابل گذشت و قبول هستند، با گذشت سنّ سخت‌تر خواهند بود. 

بعضی‌ از افراد به دلیل شکست‌های گذشته در روابط عاطفی، برخی‌ به دلیل اولویت‌های کاری و شغلی‌، برخی‌ دیگر هم تنها به دلیل برخورد نکردن با فرد ایده‌ال، تا سنین بالا ازدواج نکرده و تنها می‌مانند. بنابراین، به مرور زمان خواسته‌های آنها شکل حکم به خود می‌گیرد و حتی از یک مورد آنها هم نمی‌توانند بگذرند؛ چراکه بعد این همه مدت صبر، حق خود می‌دانند که همسر رویاهایشان برسند. 

توصیه روانشناسان در این زمینه، تجربهٔ نامزدی  یا ازدواج، به موقع است، حتی اگر منجر به شکست باشد. چرا هر تجربه ای، اندوخته‌هایی‌ ارزشمند به دنبال خواهد داشت، که هم تنهایی‌ ما را پر می‌کند و هم خطر ماندگار شدن آن تا سنین بالا را کم می‌کند.

 

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها