آلبوم لباس شب پوشیده
تحریریه تولینک

لباس شب پوشیده یا آستین بلند یکی از نمونه‌های لباس شب است که بیش‌تر میان بانوان میانسال محبوب است. آستین لباس از جنس دانتل، گیپور، تور یا جنس پارچه‌ی خود لباس باشد. اگر می‌خواهید لباس آستین بلند بپوشید، بهتر است به رنگ لباستان توجه ویژه‌ای داشته باشید.

لباس شب پوشیده

لباس شب پوشیده

لباس شب پوشیده

لباس شب پوشیده

لباس شب پوشیده

لباس شب پوشیده

لباس شب پوشیده

لباس شب پوشیده

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها