آلبوم لباس شب طرح‌دار
تحریریه تولینک

طراحان گاهی با استفاده از عناصر فانتزی لباس شب را طرح‌دار می‌کنند. با طراحی پارچه هم‌جنس یا غیر هم‌جنس، پولک، منجوق یا پارچه‌ی طرح‌دار می‌توان لباس شب را متفاوت و منحصر به فرد ساخت. در این آلبوم، مجموعه‌ای از این لباس‌های خاص و مدرن را مشاهده می‌کنید.

لباس شب طرح‌دار

لباس شب طرح‌دار

لباس شب طرح‌دار

لباس شب طرح‌دار

لباس شب طرح‌دار

لباس شب طرح‌دار

لباس شب طرح‌دار

لباس شب طرح‌دار

لباس شب طرح‌دار

لباس شب طرح‌دار

لباس شب طرح‌دار

لباس شب طرح‌دار

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها