آلبوم کفش لژدار
تحریریه تولینک

کفش لژدار یکی از مدل‌های کفش پاشنه بلند است که آسیب کم‌تری به ستون فقرات و زانو وارد می‌کند و راه رفتن با آن دشوار و اذیت کننده نیست.

کفش لژدار

کفش لژدار

کفش لژدار

کفش لژدار

کفش لژدار

کفش لژدار

کفش لژدار

کفش لژدار

کفش لژدار

کفش لژدار

کفش لژدار

کفش لژدار

کفش لژدار

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها