آلبوم کفش با پاشنه پهن
تحریریه تولینک

این مدل پاشنه همانطور که از نامش پیداست ضخامت بیشتری از پاشنه‌های معمول دارد و جز مدل‌هایی است که تقریبا برای هر زمان و هر مجلسی توصیه می‌شود. قد پاشنه به سلیقه، راحتی و حتی سبک پوشش شما بستگی دارد و از 3 تا 12 سانت، متغیر است.

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

کفش پاشنه پهن

,

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها