آلبوم عینک طرح چوب
تحریریه تولینک

عناصر طبیعت همیشه الهام بخش طراحان، در خلق کارهای تازه بوده؛ نمونه این خلاقیت را می‌توان در  عینک آفتابی‌های چوبی اشوود و ریبن مشاهده کرد. استفاده از چوب گاهی تمام بدنه و گاهی روی دسته عینک را شامل می‌شود.

عینک طرح چوب

عینک طرح چوب

عینک طرح چوب

عینک طرح چوب

عینک طرح چوب

عینک طرح چوب

عینک طرح چوب

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها