انواع دامن لباس عروس

آلبوم لباس عروس مدل فانتزی
تحریریه تولینک

این دامن‌ها گاهی چین‌های طبقه‌ای دارند یا با پارچه تزئین شده‌اند. گاهی طراحان چند مدل از دامن‌ها را با هم تلفیق می‌کنند یا با کوتاه کردن قد دامن مدل فانتزی و جدید خلق می‌کنند.

لباس عروس فانتزی

لباس عروس فانتزی

لباس عروس فانتزی

لباس عروس فانتزی

لباس عروس فانتزی

لباس عروس فانتزی

لباس عروس فانتزی

لباس عروس فانتزی

لباس عروس فانتزی

لباس عروس فانتزی

لباس عروس فانتزی

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها