استاندارد‌های عینک آفتابی

کدام عینک آفتابی دوست واقعی  چشمان شماست ؟
تحریریه تولینک

هیچ کس از داشتن یک عینک آفتابی مد روز ناراحت نمی‌شود اما اگر بفهمد این عینک بدون توجه به استانداردهای تعریف شده برای عینک ساخته شده و فقط نقش زیبایی دارد، قطعا از داشتن چنین چیزی پشیمان می‌‌شود؛ پس دانستن استانداردهای عینک برای همه ضروری است. برای ساخت عینک آفتابی سه استاندارد عمده وجود دارد؛ که بر مبنای میزان محافظت از چشم در برابر اشعه UVطبقه‌بندی می‌شوند.

استاندارد استرالیایی

استرالیا اولین استانداردهای ملی عینک آفتابی را در سال 1971 تصویب کرد. بر اساس فیلتر جذب نور موجود در عینک، پنج رتبه در استاندارد استرالیایی وجود دارد. این درجه‌بندی از صفر تا چهار بر مبنای محافظت از چشم در مقابل اشعه‌های مضر آفتاب است. درجه صفر کم‌ترین و درجه چهار، بیش‌ترین میزان دفع اشعه UV را دارد. توجه به شرایط آب و هوایی استرالیا نیز در این طبقه بندی موثر بوده‌است.

این رتبه‌بندی در سال 1990 به‌روزرسانی شد و در سال 2003 تغییراتی در آن صورت‌گرفت که آن را به استانداردهای اروپا نزدیک کرد. عینک‌های آفتابی اروپایی، با توجه به شرایط خاص آب و هوایی استرالیا و استانداردهای اعلام شده از سوی این کشور به بازارهای این کشور راه پیدا می‌کنند.

استاندارد اروپایی

استاندارد اروپایی شامل چهار رتبه است:

-0 عینک‌هایی با درجه محافظ UV کم

-2 عینک‌هایی با درجه محافظ UV کافی

-6 عینک‌هایی با درجه محافظ UV خوب

-7 عینک‌هایی با درجه محافظ UV کامل(درجه محافظت380 )

استاندارد اروپا که به نام اختصاری ce شناخته می‌شود، شامل عینک‌هایی است که تا درجه محافظت 400، از چشم در برابر اشعه‌های مضر محافظت می‌کند.

نشان ce، استاندارد اروپا

امروزه، Ce مهم‌ترین استاندارد است و رتبه‌بندی 0-7 کم‌تر مد نظر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عینک آفتابی قرار می‌گیرد چون این نشان مورد پذیرش متخصصان چشم و سازمان استاندارد آمریکا هم هست.

استاندارد آمریکایی

طبق درجه‌بندی سازمان استاندارد آمریکا (ANSl)، عینک‌های آفتابی باید شامل UVB درجه محافظ 280-315 یا UVAدرجه محافظ 315-380 در برابر تمامی اشعه‌های مضر آفتاب باشند.

رتبه‌بندی استاندارد برای عینک آفتابی

{"status":"error","message":{"خطا در بازگشت اطلاعات":8}}

دسته‌بندی استاندارد اروپایی که روی دسته تمام عینک‌های اصل موجود است به شرح زیر است:

گروه :0عبور دهنده 80-100%اشعه آفتاب، مناسب روزهای ابری، مکان‌های سرپوشیده و کسانی که برای زیبایی و استایل خاص از عینک استفاده می‌کنند.

گروه:1 عبور دهنده 43-80% اشعه آفتاب، محافظت پایین از چشم در مقابل اشعه مضر آفتاب

گروه :2عبور دهنده 18-43% اشعه آفتاب، محافظت متوسط از چشم در مقابل اشعه مضر آفتاب

گروه:3 عبور دهنده 8-18% اشعه آفتاب، محافظت از چشم در مقابل نور آفتاب شدید و انعکاس نور در مناطق برفی

گروه:4 عبور دهنده 3-8% اشعه آفتاب، محافظت از چشم در مقابل نور آفتاب بسیار شدید؛ مناسب کوهنوردی. ( این گروه عینک نباید هنگام رانندگی یا در جاده استفاده شود.)

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها