آلبوم کفش عروس پاشنه کوتاه
تحریریه تولینک

کفش عروس پاشنه کوتاه، حدود 3 تا 5 سانتیمتر پاشنه دارد و مناسب عروس خانم‌هایی است که اختلاف قد فاحشی با داماد ندارند. همچنین این مدل گزینه‌ی مناسبی برای کسانی است که راحتی کفش را مد نظر دارند.

کفش عروس پاشنه کوتاه

کفش عروس پاشنه کوتاه

کفش عروس پاشنه کوتاه

کفش عروس پاشنه کوتاه

کفش عروس پاشنه کوتاه

کفش عروس پاشنه کوتاه

کفش عروس پاشنه کوتاه

کفش عروس پاشنه کوتاه

کفش عروس پاشنه کوتاه

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها