انواع بالا تنه لباس عروس

آلبوم لباس عروس یقه بلند
تحریریه تولینک

یقه لباس در این مدل تا نزدیک گردن و گاهی روی گردن می‌رسد.  تور کرم یا هم‌رنگ بدن به قسمت بالایی لباس متصل و در صورت دلخواه روی آن با سنگ کار می‌شود.

لباس عروس یقه بلند

لباس عروس یقه بلند

لباس عروس یقه بلند

لباس عروس یقه بلند

لباس عروس یقه بلند

لباس عروس یقه بلند

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها