انواع بالا تنه لباس عروس

آلبوم لباس عروس با بالا تنه ترکیبی
تحریریه تولینک

بسیاری از طراحان با ترکیب مدل‌های مختلف برای بالا تنه لباس عروس، دست به طراحی‌های مبتکرانه می‌زنند و توجه‌ها را جلب می‌کنند.به عنوان مثال مدل کار شده پشت‌باز، مدل حلقه‌ایی که آستین توری کمرنگ دارد یا مدل دکلته با یقه بلند و آستین بلند توری و...

لباس عروس با بالا تنه ترکیبی

لباس عروس با بالا تنه ترکیبی

لباس عروس با بالا تنه ترکیبی

لباس عروس با بالا تنه ترکیبی

لباس عروس با بالا تنه ترکیبی

لباس عروس با بالا تنه ترکیبی

لباس عروس با بالا تنه ترکیبی

لباس عروس با بالا تنه ترکیبی

لباس عروس با بالا تنه ترکیبی

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها