انواع بالا تنه لباس عروس

آلبوم لباس عروس با حلقه  آستین فانتزی
تحریریه تولینک

آستین لباس عروس یا نامزدی ممکن است با سنگ و منجوق تزیین شده باشد. گاهی با استفاده از پارچه دانتل آستین را طراحی  و جلوه لباس عروس را چند برابر می کنند.

لباس عروس با آستین کار شده

لباس عروس با آستین کار شده

لباس عروس با آستین کار شده

لباس عروس با آستین کار شده

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها