لباس‌ عروس سفید را چه کسی مد کرد؟‌
تحریریه تولینک

لباس عروس، پیراهن سفید رنگ و بلندی است که توسط عروس در مراسم رسمی ازدواج پوشیده می‌شود. انتخاب رنگ سفید برای لباس عروس از غرب شروع، برای نخستین بار در سال 1840 توسط ملکه ویکتوریا(ملکه انگلستان) استفاده شد و به محبوبیتی در سراسر دنیا دست پیدا کرد.


رنگ سفید لباس عروس، نماد پاکی و روشنی است و نشانه‌ای برای یک زندگی خوشبخت محسوب می‌شود. از قرن نوزدهم عروس‌های جوان برای مهم‌ترین شب زندگی خود لباس سفید بلند را انتخاب کردند و بعدها با گسترش روابط تجاری و همچنین مهاجرت؛ لباس عروس سفید در تمام نقاط جهان مرسوم گشت.

تاریخچه لباس عروس سفید

در فرهنگ مردم مشرق زمین، رنگ لباس عروس قرمز است و معمولا هر ملیتی لباس سنتی خود را دارد. برای مثال عروس‌های هند؛ ساری(لباس محلی هندوستان)،عروس‌های پاکستان و افغانستان ؛ لهنگا یا شلوار قامیز و مردم چین لباس محلی مخصوص خود را می‌پوشند.

لباس عروس هند(ساری)

لباس عروس هندی


لباس عروس پاکستان و افغانستان(لهنگا)
لباس عروس پاکستان و افغانستان(لهنگا)

لباس عروس پاکستان و افغانستان(شلوار قامیز)
لباس عروس پاکستان و افغانستان(شلوار قامیز)

لباس عروس چین

لباس عروس چین


با گسترش دنیای مد و مدرنیته بیشتر عروس‌ها به لباس سفید تمایل پیدا کردند و لباس‌های سنتی و محلی اقوام کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
البته هنوز هم در بسیاری از مناطق مختلف جهان و حتی ایران پای‌بندی به سنت و پوشیدن لباس‌های محلی رایج است.
لباس عروس کردی

لباس عروس کردی

لباس عروس ترکمنیلباس عروس ترکمنی


لباس عروس گیلانی
لباس عروس گیلانی

لباس عروس خراسانیلباس عروس خراسانی

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها