گله کارگردان فیلم ابد و یک روز از کاربران اینترنتی
تحریریه تولینک

سعید روستایی کارگردان جوان و خوش آتیه سینمای ایران، در صفحه رسمی اینستاگرام خود از دانلود غیر قانونی فیلم ابد و یک روز شکایت کرد و از مردم درخواست کرد این فیلم را قانونی تهیه کنند.

سعید روستایی

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها