«سلام بمبئی» بدون حضور آقای عشق

بنیامین بهادری از غایبان این مراسم پر شور بود و حضور سفیر کشور هند در این مراسم هم مورد توجه قرار گرفت.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها