على مصفا و ليلا حاتمى، دوباره با هم

على مصفا و ليلا حاتمى زوج بازیگر سينما، در"دل دیوانه" به کارگردانی بهمن فرمان آرا همبازی شدند.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها